Een idee van O.C. Hooymeijer

Inspiratie even kwijt of simpelweg een idee kopen? Het kan bij O.C. Hooymeijer. Via de O.C. Hooymeijer menukaart koop jij het idee dat bij je past!

De Vogelteller

Friesland is onze provincie met het meeste ‘vogelgevoel’. Dit heeft alles te maken het van oudsher agrarische karakter van deze Noordelijke provincie, die wereldwijd bekendheid geniet vanwege het vermaarde Friese stamboekvee en het trotse Friese paard.

Monument ter nagedachtenis aan de Veldleeuwerik

Daar de Veldleeuwerik in Nederland de laatste jaren met 95% in aantal is afgenomen en wij daardoor deze, tot bijna onzichtbaar hoog in de lucht zingende schitterende vogel moeten missen, heeft beeldend kunstenaar O.C.Hooymeijer het initiatief genomen om een monument voor de  ‘Alauda Arvensis’  op te richten.

Kunstvrije rotonde

Wolvenvluchtoren